dimarts, 18 d’octubre de 2011

Egosurfing
Dibuixos per l'hipotètic encàrrec d'il·lustrar el llibre Egosurfing de Llucia Ramis, per l'assignatura de projectes.
Explorant possibilitats de la tinta xinesa diluïda i l'aquarel·la.